Työmuodot

Tätä tavoittelemme
- Opetamme Jumalan sanaa kaikenikäisille.
- Jokainen seurakuntalainen kokee olevansa tärkeä.
- Jokainen seurakuntalainen tietää miten seurakunta tukee
- Seurakunta aktivoi jokaista käyttämään vahvuuksiaan apua tarvitsevan lähimmäisen hyväksi.
- Kohtaamme jokaisen seurakuntalaisen arjessa.

Toteuttaakseen tehtäväänsä Oriveden seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä julistus- ja palvelutehtävistä.

Näky tulevaisuudesta
Seurakunnan näky tulevaisuudesta ilmaistaan lyhyesti seuraavalla tavalla: Oriveden seurakunta on mukana elämänkaaren eri vaiheissa.

Toiminnan nykyinen painopiste: Vapaaehtoistyö.
Erityisesti tässä painotamme:
- Yksinäisten ja syrjäytyneiden ihmisten huomioimista.
- Perheiden ja heidän kysymystensä huomioimista.
- Vapaaehtoisten ohjaamista