Kiinteistöjohtokunta

Kiinteistöjohtokunta pitää huolta seurakunnan kiinteistöistä ja maaomaisuudesta. Johtokunnan tehtävänä on valmistella kirkkoneuvostolle kiinteistöjä koskevia päätöksia sekä toteuttaa neuvoston sille antamia tehtäviä.

Johtokuntien rooli määritellään kirkkolain luvuissa 7, 9 ja 10 kirkkovaltuuston ja neuvoston tehtävien yhteydessä

Jäsenet

Jyrki Kallio, puheenjohtaja
Juha Haikka
Kirsti Kontio-Ollila
Elina Koppanen
Pertti Pasuri
Kirsi Mäkinen

Varajäsenet:

Jouko Jokinen
Kalle Lankinen

Kirkkoneuvoston edustaja:

Helena Lähdetmäki