Kiinteistöjohtokunta

Kiinteistöjohtokunta pitää huolta seurakunnan kiinteistöistä ja maaomaisuudesta. Johtokunnan tehtävänä on valmistella kirkkoneuvostolle kiinteistöjä koskevia päätöksia sekä toteuttaa neuvoston sille antamia tehtäviä.

Johtokuntien rooli määritellään kirkkolain luvuissa 7, 9 ja 10 kirkkovaltuuston ja neuvoston tehtävien yhteydessä

Jäsenet 2019-2020

Juha Haikka,
Matti Hernesniemi
Kirsti Kontio-Ollila
Elina Koppanen
Helena Lähdetmäki
Pertti Pasuri

Varajäsenet:

1. Kai Linkopuu
2. Irmeli Hirvonen

Kirkkoneuvoston edustaja: