Sukuselvitykset

Sukuselvityksiä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitusta varten. Myös joissain muissa tapauksissa, kuten esim. kiinteistön kaupan vahvistamisen yhteydessä saatetaan tarvia sukuselvitystä.

Sukuselvitys tilataan kirkkoherranvirastosta sähköpostitse tai puhelimitse.