Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Tarkemmat tiedot kirkkoneuvoston tehtävistä löydät kirkkolain 10. luvusta ja kirkkojärjestyksen 9. luvusta

Jäsenet 2019-2020

Pauliina Helperi - varajäsen Mari Alanko

Kaarina Jokinen - varajäsen Liisa-Maaria Lenkkeri

Kirsi Mäkinen - varajäsen Heikki Lähteenmäki

Raili Oittinen - varajäsen Ilkka Hjerppe

Jussi Pohjala - varajäsen Henry Ingraeus

Markku Pärssinen, varapj - varajäsen Timo Musturi

Heikki Salomaa - varajäsen Minna Löytty-Rissanen

Mika Tapiolinna, puheenjohtaja