Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Tarkemmat tiedot kirkkoneuvoston tehtävistä löydät kirkkolain 10. luvusta ja kirkkojärjestyksen 9. luvusta

Jäsenet

Mika Tapiolinna, puheenjohtaja
Kari Aakula, varapuheenjohtaja; varajäsen Kalle Uotila
Marja Soukkio-Salminen; varajäsen Kalle Lankinen
Kaarina Jokinen; varajäsen Asta Ahava
Ruut Viljanen; varajäsen Pirkko Piskula
Heikki Lähteenmäki; varajäsen Soili Juntumaa
Markku Pärssinen; varajäsen Hannu Välimaa
Helena Lähdetmäki; varajäsen Jyrki Kallio