Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuustoon valitaan vaaleilla 4 vuoden välein 23 seurakunnan jäsentä Oriveden ja Juupajoen alueelta. Ohje- tai johtosäännöillä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle ja kiinteistöjohtokunnalle.

Tarkemmat tiedot kirkkovaltuuston tehtävistä löydät kirkkolain 9. luvusta ja kirkkojärjestyksen 8. luvusta.

Jäsenet

Aakula Kari
Alanko Mari
Eronen Ulla
Hakonen Juha
Helperi Pauliina
Hjerppe Ilkka
Jaakkola Riitta
Jokinen Kaarina
Kallio Jyrki
Kiema Pasi
Lenkkeri Liisa-Maaria
Lähdetmäki Helena
Lähteenmäki Heikki

Löytty-Rissanen Minna

Musturi Timo

Mäkinen, Kirsi

Pohjala Jussi
Pärssinen Markku

Saario Matti
Salomaa Heikki
Soukkio-Salminen Marja
Teppola Jussi

Viljanen Jussi

(päivitys kesken)