Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuustoon valitaan vaaleilla 4 vuoden välein 23 seurakunnan jäsentä Oriveden ja Juupajoen alueelta. Ohje- tai johtosäännöillä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle ja kiinteistöjohtokunnalle.

Tarkemmat tiedot kirkkovaltuuston tehtävistä löydät kirkkolain 9. luvusta ja kirkkojärjestyksen 8. luvusta.

Jäsenet

Marraskuussa 2014 pidetyissä seurakuntavaaleissa valittiin 23 kirkkovaltuttettua valtuustokaudelle 2015-2018. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään 18.11.2018.

Aakula, Kari
Ahava, Asta
Haikka, Juha
Hakonen, Juha
Helperi, Pauliina
Hjerppe, Ilkka
Jokinen, Jouko
Jokinen, Kaarina
Juntumaa, Soli
Kallio, Jyrki
Koppanen, Elina
Lankinen, Kalle
Lähdetmäki, Helena
Lähteenmäki, Heikki
Mäkinen, Kirsi
Pohjala, Jussi
Pärssinen, Markku
Saari, Juhani
Salomaa, Heikki
Soukkio-Salminen, Marja
Uotila, Kalle
Vettenranta, Juha
Viljanen, Ruut