Uutislistaukseen

Muuttuneen koronatilanteen ohjeistus Oriveden seurakunnassa

27.11.2020 09.53

Oriveden seurakunnan kaikissa tilaisuuksissa ja toiminnassa noudatetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 24.11.2020 antamaa suositusta. Tilaisuuksiin ja tapahtumiin esimerkiksi kirkoissa ja seurakuntataloissa osallistutaan vain terveenä, turvaetäisyyksiä ja hyvää käsihygieniaa noudattaen.

Sisätiloissa suositellaan kasvomaskien käyttöä. Suurissa tilaisuuksissa on kasvomaskin käyttövelvoite. Ulkotilaisuuksissa kasvomaskin käyttöä suositellaan, mikäli turvavälejä ei pystytä noudattamaan. Seurakunnan tilaisuuksissa käytetään pääsääntöisesti omia kasvomaskeja. Seurakunnan järjestämät yli 50 hengen kokoontumiset, toteutetaan THL:n, OKM ja AVI:en  edellyttämiä koronaturvallisuuden vaatimuksia noudattaen.

Yli 10 hengen yksityisiä tilaisuuksia ei suositella järjestettävän. Tämä tarkoittaa myös seurakunnan tiloissa toteutuvaa kastetta, muistotilaisuutta tai syntymäpäiväjuhlaa.

​​​​Koronaviruksen vaikutukset seurakunnan toimintaan

Seurakunnassa seurataan tilannetta ja viranomaisten ohjeita tiiviisti. Kaikki toiminta järjestetään viranomaisten linjausten mukaisesti ja kaikessa toiminnassa huomioidaan turvallisuus. Ohjeita on päivitetty 26.11.2020

Suosittelemme kasvomaskin käyttöä. Osallistu vain terveenä.

Kaikessa toiminnassa pyydämme huolehtimaan riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Suosittelemme vahvasti kasvomaskin käyttöä. Nuorten toiminnassa suositellaan vahvasti maskin käyttöä kaikille yli 15-vuotiaille. Sairaana tulee ehdottomasti jäädä kotiin lepäämään.

Tilaisuuksissa kerätään nimilista

Mahdollisen koronatartunnan jäljityksen helpottamiseksi tapahtuman järjestäjällä tulisi mahdollisuuksien mukaan olla tiedot tapahtumaan osallistuneista. Oriveden seurakunnan tilaisuuksissa halukkaat voivat antaa nimensä listaan mahdollista myöhempää koronainformaatiota varten. Nimilistoja säilytetään skannattuna yksi kuukausi (1kk) tilaisuuden jälkeen.

Rajoituksia tilojen maksimihenkilömäärissä

Seurakunnan kaikkien tilojen maksimihenkilömäärää on jouduttu rajaamaan. Tilaisuuksissa maksimihenkilömäärät ovat tavallista pienemmät turvavälien säilyttämiseksi.

Kirkoissa järjestettävissä tilaisuuksissa noudatetaan julkisia tilaisuuksia koskevia ohjeistuksia. Aluehallintoviraston ohjeen mukaan sisätiloissa voidaan edelleen järjestää tilaisuuksia, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa. Kirkkotiloissamme huomioidaan määrätyt enimmäishenkilömäärät:

  • Oriveden kirkko 200 henkilöä
  • Längelmäen kirkko 180 henkilöä
  • Eräjärven ja Juupajoen kirkko 100 henkilöä
  • Korkeakosken pikkukirkko 50 henkilöä

Seurakunnan tilojen vuokraaminen

Seurakunnan tiloja vuokrataan ulkopuolisten käyttöön. Seurakunnan tiloissa ei kuitenkaan saa järjestää yli 10 hengen yksityistilaisuuksia. Tämä ohje koskee seurakuntakodeiksi luokiteltavissa tiloissa tapahtuvia yksityistilaisuuksia kuten kastetta, muistotilaisuutta tai syntymäpäiväjuhlaa. Tilauksen varaajia ja käyttäjiä pyydetään huomioimaan seurakunnan toimintaa koskevat rajoitukset ja turvallisuusohjeet. 

Kokoontumisten turvallisuusohjeet

Kirkoissa on istumapaikat merkitty erikseen ja seurakuntataloissa on poistettu ylimääräiset tuolit. Tuoleja ei saa siirrellä paikasta toiseen.  Isommissa tilaisuuksissa kirkoissa ohjataan paikoille niin, että välit säilyvät. Ehtoollisella käynnistä ohjeistetaan jumalanpalveluksen yhteydessä. Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, muistutamme  ja autamme turvavälien pitämisessä. Edelleen tarvitaan myös selkeää rajaamista siinä, missä paikoissa voi istua ja mikä on tarkoitettu turvaväliksi. On kokemus, että ihmisten kokoontuessa tärkeisiin hetkiin yleiset ohjeet helposti unohtuvat. Samassa taloudessa asuvat voivat edelleen istua tilaisuuksissa vierekkäin.

Kastetilaisuudet suositellaan pidettävän kirkossa, koska siellä voidaan taata turvavälit. Perheen kirkollisen toimituksen jälkeen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä, ei seurakunnalla. Samoin vastuu kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavista kirkollisista toimituksista on tilaisuuden järjestäjällä.

Lähikontakteja välttävistä järjestelyistä huolimatta on tärkeää, että ihmiset saavat edelleen tulla seurakunnan tiloihin kohtaamaan ja saamaan tukea elämäänsä. Arkisella seurakuntaelämällä on iso merkitys siinä, miten yhteisömme selviytyy pitkittyneessä tilanteessa: miten kokemus osallisuudesta, yhteisyydestä, toivosta ja luottamuksesta säilyy.

Perusasiat

 • Muista turvaväli.

 • Pese ja desifioi  käsiä usein ja huolellisesti.

 • Yski hihaan tai nenäliinaan.

 • Jos epäilet tartuntaa, mene testiin.

 • Käytä kasvomaskia, jos turvaväliä ei voi pitää.

 • Maskin käyttö on myös muuten suositeltava