Hautausmaat

Oriveden seurakunta hallinnoi neljää hautausmaata:

Hinnasto

Alla olevasta hinnastosta löytyvät hautasijan hankkimiseen, hautaukseen ja hauta-ajan pidentämiseen liittyvät maksut sekä haudanhoitosopimusten hinnat. Nykyinen hinnasto on voimassa 31.12.2018 asti.

Hinnasto

Hautojenhoidon periaatteita (Kirkkolaki 17 §5)

  • Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. 
  • Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta.
  • Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi.

Seurakunta ei vastaa luonnonilmiöistä aiheutuneista vahingoista tai muutoksista haudalla.

Hautaoikeuden haltija on vastuussa hautakiven oikaisemisesta.