Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuustoon valitaan vaaleilla 4 vuoden välein 23 seurakunnan jäsentä Oriveden ja Juupajoen alueelta. Ohje- tai johtosäännöillä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle ja kiinteistöasioiden vastuuryhmälle.

Tarkemmat tiedot kirkkovaltuuston tehtävistä löydät kirkkolain 9. luvusta ja kirkkojärjestyksen 8. luvusta.

Jäsenet 2023 -2026

Aakula Kari 

Alanko Mari

Eskola Emma

Hakonen Juha

Harola Margit

Helperi Pauliina

Hjerppe Ilkka

Itkonen Soili

Jakara Heidi, puheenjohtaja

Kallio Jyrki

Lenkkeri Liisa-Maaria

Lähteenmäki Heikki, varapuheenjohtaja

Mäkinen, Kirsi

Peltola Maija

Pesonen Pauli

Pohjala Jussi

Rautakorpi Ari

Saario Matti

Salomaa Heikki

Soukkio-Salminen Marja

Teppola Jussi

Tuomaala Jyrki

Viljanen Virpi