Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuustoon valitaan vaaleilla 4 vuoden välein 23 seurakunnan jäsentä Oriveden ja Juupajoen alueelta. Ohje- tai johtosäännöillä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle ja kiinteistöasioiden vastuuryhmälle.

Tarkemmat tiedot kirkkovaltuuston tehtävistä löydät kirkkolain 9. luvusta ja kirkkojärjestyksen 8. luvusta.

Jäsenet 2019-2022

Aakula Kari (varapuheenjohtaja)
Alanko Mari

Eronen Ulla (puheenjohtaja)

Haikka Juha

Hakonen Juha
Helperi Pauliina
Hjerppe Ilkka

Jaakkola Riitta

Kallio Jyrki
Kiema Pasi

Lenkkeri Liisa-Maaria
Lähdetmäki Helena
Lähteenmäki Heikki
Löytty-Rissanen Minna

Musturi Timo
Mäkinen, Kirsi

Pohjala Jussi
Pärssinen Markku

Saario Matti
Salomaa Heikki
Soukkio-Salminen Marja

Teppola Jussi

Viljanen Jussi