Apua ja tukea

Aina ei voi ennustaa, mitä elämä tuo eteen. Menetykset, muutokset tai vaikkapa päihteiden aiheuttamat ongelmat saattavat heilauttaa elämän tasapainoa niin, että on vaikea jaksaa yksin. Avun pyytäminen ei aina ole helppoa, mutta se kannattaa.

Diakoniatyöntekijät

Seurakunnan diakoniatyöntekijät ovat töissä nimenomaan apua tarvitsevia ihmisiä varten. Heidän kanssaan voi tulla keskustelemaan diakoniatoimistoon sovittuna aikana tai pyytää kotikäynnille.

Seurakunnan antama apu voi olla:

  • Kuuntelua
  • Hengellistä tukea
  • Asioiden järjestelyä yhdessä
  • Hävikkiruokien jakoa
  • Joissain tapauksissa taloudellista apua
  • Sururyhmä (ks. tarkemmin alempaa sivulta)

Kaikki diakoniatyöntekijän kanssa käymäsi keskustelut ovat luottamuksellisia. Olet tervetullut myös diakoniatyön järjestämiin tapahtumiin ja ryhmiin.

 

Diakonien yhteystiedot 

 

Taloudellisissa kysymyksissä Oriveden alueella varaa keskusteluaika etukäteen soittamalla diakoniatyöntekijälle maanantaista torstaihin.

 

 

Diakoniapäivystys Juupajoella Toivontuvalla torstaisi klo 9-10

 

 

 

​​​

Papit

Seurakunnan papit auttavat myös, erityisesti silloin jos kaipaat kuuntelijaa, keskustelukumppania tai rukousta.

PAPPIEN PÄIVYSTYSPUHELIN: 045-1338640. Päivystyspuhelin palvelee erityisesti niinä aikoina kun muuta apua ei seurakunnasta ole saatavilla. Myös esim. äkilliset ehtoollispyynnöt tai vierailut hoitolaitoksissa voi hoitaa päivystyspuhelimen kautta.

 

Sururyhmä

Oletko menettänyt läheisesi? Tuntuuko, että menetyksen surusta puhuminen toisten samaa kokeneiden kanssa voisi auttaa surun käsittelyssä? Seurakunta järjestää vuosittain sururyhmiä. Ryhmä kokoontuu 7 kertaa n. 1,5 tunnin mittaisiin tapaamisiin.

Katso tarkemmat tiedot tästä linkistä: Sururyhmä

Mukaan auttamaan?

Onko sinulla aikaa ja halua auttaa toisia? Oletko kiinnostunut tapaamaan uusia ihmisiä ja ehkä saamaan uusia ystäviäkin? Diakoniatyössä tarvitaan monenlaisia vapaaehtoisia, joilta odotetaan luottamusta ja vaitiolovelvollisuutta vapaaehtoistehtävässään. Työntekijät perehdyttävät kyseiseen tehtävään, eikä siinä edellytetä erityistä koulutusta, vain "maalaisjärjen" käyttöä.

Katso tarkemmat tiedot tästä linkistä: Mukaan auttamaan?

Mitä on diakonia?

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua.

Diakonian lähtökohtana ovat Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa. Jeesus kohtasi apua tarvitsevat, köyhät, sairaat ja syrjäytetyt, kuunteli heitä, paransi, auttoi ja julisti anteeksiantamuksen sanomaa.

Kertomuksessa laupiaasta samarialaisesta (Luuk 10:25-37) Jeesus osoitti, että jokainen ihminen on lähimmäisemme riippumatta kansallisuudesta, rodusta, uskonnosta tai muista erottavista tekijöistä. Alkuseurakunnassa diakonia toteutui huolenpitona köyhistä, sairaista, vangeista ja muista kärsivistä sekä pöytäpalveluna seurakunnan kokouksissa.

Diakonia kuuluu kirkon perustehtäviin ja sen sisältö ja tavoitteet on määritelty kirkkolaissa (KL 1, ' 2) ja kirkkojärjestyksessä (KJ 4, ' 3).

Kirkon yhteiskunnallinen työ liittyy läheisesti diakoniavastuuseen. Se tähtää vastuulliseen elämäntapaan ja yhteiskunnan rakenteitten oikeudenmukaisuuteen.

diakoniatiimi 2023