Hautausmaat

 

Oriveden seurakunta hallinnoi neljää hautausmaata:

 

Seurakuntapuutarhuri-haudankaivaja Pyry Raita-aho, 30.11.2023 asti.

Hinnastot

Hautatoimen hinnastot on päivitetty 1.1.2019 alkaen ja ovat voimassa vuonna 2022. Alla olevasta linkistä pääset sivulle, jonne on koottu seurakunnan palvelujen hinnastot.

Hinnastot

Hautojenhoidon periaatteita (Kirkkolaki 17 §5)

  • Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. 
  • Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta.
  • Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi.

Seurakunta ei vastaa luonnonilmiöistä aiheutuneista vahingoista tai muutoksista haudalla.

Hautaoikeuden haltija on vastuussa hautakiven oikaisemisesta.