Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt seurakuntien kirkkovaltuustoihin. Vaalit järjestetään neljän vuoden välein. Katso myös www.seurakuntavaalit.fi.

Vuosi 2022 on vaalivuosi. Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen. Uuden kauden luottamushenkilöt ovat avainasemassa esimerkiksi, kun seurakunnat arvioivat sote-uudistuksen vaikutuksia seurakunnan rooliin ja toimintaan.

Ajankohtaista

Seurakunnissa on valittu vaalilautakunnat 31.5.2022 mennessä

Tulossa

Ehdokasasettelu päättyy 15.9. klo 16.

Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022. Ennakkoäänestyksen paikat ja tavat ilmoitetaan myöhemmin.

Vaalipäivä 20.11.2022. Äänestyspaikat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuka voi asettua ehdokkaaksi?

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022 ja on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022. Ehdokkaan tulee olla kristillisestä vakaumuksesta tunnettu. Kristillisestä vakaumuksesta tunnettu -ilmaisu kertoo siitä, että henkilö kuuluu kirkkoon ja on sitoutunut rakentamaan yhteisön tulevaisuutta. Tämä on tarpeen toimittaessa seurakunnan luottamuselimessä. Kristillinen vakaumus ilmenee kullakin ihmisellä omalla tavallaan.

Kuka voi äänestää?

Seurakuntavaaleissa saa äänestää seurakunnan jäsenet, jotka täyttävät 16 vuotta viimeistään 20.11.2022.

Vuoden 2022 seurakuntavaalien tiedotuskuva, jossa allekkain sanat:

Milloin?

  • Vaalikone aukeaa äänestäjille lokakuussa 2022
  • Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022
  • Äänestyspäivä 20.11.2022

Mitä

Nouseeko kirkollisveroprosentti? Myydäänkö jokin seurakunnan kiinteistö vai jatkuuko siellä toiminta? Miten kappeliseurakunta voi vaikuttaa koko seurakunnan päätöksentekoon? Miten investoinnit suunnataan?

Näistä asioista päättävät viime kädessä seurakunnan luottamuhenkilöt kirkkovaltuustossa. Kirkkoneuvostoon valitut luottamushenkilöt sukeltavat vielä syvemmälle seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelun yksityiskohtiin ja antavat raamit palkattujen työntekijöiden työlle. Toisia kiinnostaa enemmän ruohonjuuritason toiminta; toisia taloudenpito pykälineen ja säädöksineen. Molemmille näkökulmille on tarvetta, kun seurakunta koettaa täyttää tehtäväänsä.