Sururyhmä

Kun läheinen kuolee, sureva tarvitsee tukea.

Tukea on monenlaista. Joku voi auttaa konkreettisesti käytännön asioissa. Toinen voi olla kuuntelijana. Kolmas voi antaa tarpeellista tietoa.

Seurakunnassa tärkein surutuen muoto ovat sururyhmät.
Sururyhmä on paikka, jossa on tilaa ilmaista erilaisia surun tunteita ja jossa saa puhua surusta. Yksi kokoontuminen kestää n 1,5 tuntia. Läsnäolo kaikkina kertoina on tärkeää.

Yleensä menetyksestä tulisi ryhmään osallistujalla olla aikaa yli puoli vuotta ja alle kaksi vuotta. Tilannetta arvioidaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti, sillä jokainen suru on ainutlaatuinen eikä ole mitään virallista aikataulua, jonka mukaan surun pitäisi kulkea. Sururyhmät ovat aina luottamuksellisia.

Mikäli et tahdo osallistua ryhmään tai sellaista ei saada koottua, voit ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijöihin ja voimme yhdessä pohtia, minkälaista tukea seurakunta voisi surussasi antaa.

 

Lähikuva kädestä, joka sytyttää kynttilää kirkon lähetyskynttelikköön. Taustalla muita palavia kynttilöitä.