Vastuuryhmät

Seurakunnan työntekijöiden tukena toimii viisi vastuuryhmää. Vastuuryhmiin on valittu seurakunnan luottamushenkilöitä sekä seurakunnan työstä kiinnostuneita muita seurakuntalaisia. Vastuuryhmät osallistuvat seurakunnan työalojen työn suunnitteluun, arviointiin ja toteuttamiseen. 

Julistustyön vastuuryhmä

Kasvatustyön vastuuryhmä

Lapsi- ja perhetyön vastuuryhmä

Lähetys- ja palvelutyön vastuuryhmä

Viestinnän vastuuryhmä