Jumalanpalveluskolehdit

Kolehtilista 2020

Kolehtilistassa on määritelty kaikkien jumalanpalveluskolehtien kohteet ajalle 1.1.-29.4.2020. Kolehtikohteet Tammi-Huhtikuu 2020

Toteutuneet kolehdit 2020

Marraskuu

01.11.
191,60 €  Herättäjäyhdistyksen kautta sisälähetystyölle

08.11.
187,90 €  Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Nuori kirkko ry:n Perheystävätoiminnan kautta

15.11.
105,75 €  Kestävyyden puolesta, kolehti ilmastotyöhön mm. Nepalissa ja Tansaniassa,  Suomen Lähetysseuran kautta

22.11.
128,30 €  Avustus- ja lähetystyön lentojen toteuttamiseen kehitysmaissa MAF-Suomen Lähetyslentäjät ry:n kautta

29.11.
67,60 €  Pakolaisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta

 

Lokakuu

04.10.
209,05 €  Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen, Nuori Kirkko ry

11.10.
150,85 €  Hyvästit hyväksikäytölle. Nuorten naisten ja poikien hyväksikäytön vastaiseen työhön mm. Kambodzhassa, Suomen Lähetysseura

18.10.
157,05 €  Vastuuviikko, Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta, Suomen Ekumeeninen neuvosto

25.10.
​​​​​​​250,00 €  Tavoittamattomien tavoittamiseen itä-Aasiassa, Lähetysyhdistys Kylväjä

31.10.
​​​​​​​303,20 €  Kristittyjen kristillisen identiteetin vahvistamiseen, Suomen Pipliaseura ry

 

Syyskuu

06.09.
376,75 €  Taloudessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta, Kirkon diakoniarahasto

13.09.
187,80 €  Naisten Pankin kautta kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja tyttöjen koulutuksen tukemiseen, Kirkon Ulkomaan apu

20.09.
109,20 €  Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa, Suomen Merimieskirkko ry

27.09.
​​​​​​​134,25 €  ELY ry:n työn tukemiseen kotimaassa sekä Virossa ja Venäjällä tehtävään lähetystyöhön, Ely ry

Elokuu

02.08.
398,20 €  Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuoritsotyötä
                tukevaan ohjelma- ja materaalituotantoon sekä nuorten aikuisten toimintaan, Kansan Raamattuseuran säätiö

09.08.
323,71 €  Koulutus-, seurakunta- ja diakoniatyöhön eteläsudanilaisten pakolaisten keskuudessa Ugandassa, SLEY ry:n kautta

16.08.
207,40 €  Lasten, nuorten ja aikuisten Raamatun tuntemuksen, lukemisen ja opetuksen edistämiseen, Raamatunlukijain liitto ry

23.08.
146,25 €  Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluille, Kansan Raamattuseuran säätiö

30.08.
291 €      Syrjätien perheen tukemiseen Japanissa tehtävään lähetystyöhön,  SEKL

Heinäkuu

05.07.
321,55 €  Ystävyysseurakuntiin Puha ja Mwika

12.07.
485,45 €  Raamatunkäännöstyöhön Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta

19.07.
61,40 €  Lasten, nuorten ja opiskelijoiden tapahtumien ja leirien järjestämiseen, Herättäjä-Yhdistyksen kautta
193,70 €  Oman seurakunnan diakoniatyölle

26.07.
​​​​​​​256,01 €  Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta

 

Kesäkuu

07.06.
418,96 €  Valtakunnalliseen EU-elintarviketukijakelun koordinointiin sekä srkien ruokapankkitoiminnan turvaamiseen
                ja tehostamiseen  Kirkkopalvelut ry:n kautta

14.06.
233,70 €  Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Nuori kirkko ry:n kautta

20.06.
189,25 €  Hanna ja Sean Pienaarien työn tukemiseen Taiwanilla, Suomen Lähetysseura

21.06.
137,10 €  Eritreassa tehtävälle radiolähetystyölle, Medialähetysjärjestö Sanansaattajat

28.06.
176,70 €  Evankelioimistyöhön ja teologieen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta

 

Maaliskuu

01.03.
135,65 €  Yhteisöllisyyden kehittämiseen Tuomasyhteisö ry:n kautta

08.03.
55,60 €   Evankeliumiseen median kautta aasialaisille Medialähetys Sanansaattajat kautta

15.03.
133,30 €  Teologian opiskelijoiden pastoraaliseen koulutukseen, uskonkäsityksen ja identiteetin vahvistamiseen
                Suomen Teologinen Instituutti ry

Helmikuu

02.02.
95,21 €  Yhteisvastuukeräykselle Kirkkopalveluiden kautta

09.02.
242,60 €  Nuorten perus- ja ammattikoulutukseen mm. Syyriassa ja Etiopiassa  Suomen Lähetysseuran kautta

16.02.
226,94 €  Diakonia- ja perhetyöhön mm. Kolumbiassa ja Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta
80,25 €    Raamattujen ja Uusien testamenttien jakamiseksi, painattamiseksi, Suomen Gideonit

23.02.
298,35 €  Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle

Tammikuu

01.01.
166,90 €  Inkerin kirkon vankilatyöhön, Inkerin evankelisluterilainen kirkko Venäjällä

05.01
152,15 €  Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta

06.01.
80,75 €   Raamatunkäännöstyöhön ja seurakuntaelämän vahvistamiseen mm. Thaimaassa Suomen Lähetysseuran kautta
 
12.01.
483,90 €  Avustus- ja lähetystyön lentojen toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla
               MFA-Suomen Lähetyslentäjien kautta

19.01.
177,40 €  Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen neuvoston kautta

26.01.
271 €      Raamattujen ja Uusien Testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi Suomessa ja Tansaniassa, Suomen Gideonit
78,50 €   Kappeliseurakunnan diakoniatyölle

 

Toteutuneet kolehdit 2019

Joulukuu

01.12.
410,55 €  Sovinnon ja rauhan työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta

06.12.
761,45 €  Sotiemme veteraanien parissa tehtävän hengellisen työn tukemiseen, Vateraanivastuu ry

08.12.
295,30 € Lapsi- ja perhetyöhön kotimaassa sekä Virossa Evankelisen Lähetysyhdistyksen kautta

15.12.
266,00 €  Evankelioimistyöhön Japanissa Suomen ev lut Kansanlähetyksen kautta

22.12.
77,75€  Keskisen perheen työlle SEKL:n kautta

24.12.
1009,94 €  Hanna ja Sean Pienaarien työlle Taiwanissa Suomen Lähetysseuran kautta
722,16 €   Oman seurakunnan diakoniatyön katastrofirahastoon

25.12.
296,51 €  Puhan ja Mwikan seurakunnille
194,38 €  Skuoritsan ystävyysseurakunnalle
130,05 €  Nimikkolähetin työhön mongoliheimojen parissa

26.12.
198,95 €  Kazanin seurakunnan kapasiteetin vahvistamiseen Suomen Lähetysseuran kautta

29.12.
42,65 €  Tuomasmessujen ja muiden erityismessujen järjestämiseen Tuomasyhteisön kautta

Marraskuu

02.11.
425,45 €  Kiinan raamattutyöhön Suomen ev.lut.kirkon ja Kiinan kristillisen neuvoston vuonna 2000
                 solmitun yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi Suomen Pipliaseuran kautta

03.11.
304,84 €  Herättäjä-yhdistuksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käyettäväksi valtakunnalisten tapahtumien
                 ja leirien järjestämiseen Herättäjä-Yhdistys ry:n kautta

10.11.
184,80 €  Opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen ja kouluttamiseen valtakunnallisesti, Suomen ev.lut.
                 Opiskelija- ja KOululaislähetys ry

17.11.
216,02 €  Pakolaisten auttamiseen kriisialueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta

24.11.
268,65 €  Ulkomailla vaikeuksiin joutuneiden maanmiestemme auttamiseksi Suomen Merimieskirkon kautta

Lokakuu

06.10.
385,55 €  Suomen Raamattuopiston Säätiölle 80-juhlavuoden kolehti Suomen Raamattuopiston Säätiön kautta

13.10.
172,95 € Suomen Lähetysseuran Oriveden seurakunnan nimikkokohteille  kirkon virallisen lähetysjärjestön kautta

20.10.
218,75 € Rauhan ja vakauden eristämiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta

24.10.
226,30 € Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailaman puolesta, Suomen Ekumeeninen nauvosto ry

Syyskuu

01.09.
445,60 € Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen,
nuortne aikuisten toimintaan  Kansan Raamattuseuran kautta

08.09.
311,85 € Karatuskojen luterilaisen kirkon rakentamiseksi. Inkerin evankelisluterilainen kirkko
168,20 € Suomen ev.lut. Kansanlähetykselle evankelioimistyölle

15.09.
126,40 € Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan
Suomen satamissa Suomen Merimieskirkon kautta

22.09.
248,27 € Lasten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta.

29.09.
160,10 € Kimmiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Nuori Kirkko ry:n kautta.

Elokuu

04.08.
161,20  € Seurakuntien väliseen  nuorten urheilutapahtumaan osallistumiseksi, oman srk:n nuorisotyölle
112,80 €  Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille, sotilaille sekä hotelleihin
                 vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Ukrainassa,  Suomen Gideonit

11.08.
191,10 €  Orpotyöhön Keniaan Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta

18.08. 
616,80 € Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluille, erityisesti seurakuntalaisia rohkaisevan L1OT-elämäntavan
                valmentamiseen Virossa ja muissa Baltian maissa, Kansan Raamattuseuran säätiön kautta

25.08.
379,27 € Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus
60,70 €   Juupajoen eräpartiolle

Heinäkuu

07.07.
426,86 €  Seurakuntien musiikkityön tukemiseen Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta

14.07.
293,95 €  Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan
                 turvaamiseksi ja tehostamiseksi Kirkkopalveluiden kautta

21.07.
115,55 €  Tampereen hiippakunnan nimikkolähettien Päivi ja Sakari Löytyn työn tukemiseen
                  Namibian ev.lut.palveluksessa, Suomen Lähetysseuran kautta
801,44 €  Viestiveljet

28.07.
288,40 €  Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muuan muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja
                 tukemalla hengellistä ohjausta, Hiljaisuuden Ystävät ry

Kesäkuu

02.06
202,70 € Nuori Kirkko ry:lle Kirkko2025 nuorten tulevaisuusseminaarin järjestämiseen

09.06
422,64 € Kristillisten seurakuntien vahvistamiseen islamilaisessa maailmassa Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen kautta

16.06.
414,60 € Lasten ja nuorten yksinäisuuden torjumiseen Nuori Kirkko ry:n kautta

22.06
115,85 € Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta

23.06
60,10 € Lasten, nuorten ja aikuisten Raamatun tuntemuksen, lukemisen ja opetuksen edistämiseen raamatunlulumateriaalien
sekä muun raamattutyön kautta, Raamatunlukijani  Liitto ry

30.06
263,97 € Naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta

Toukokuu

05.05.
282,40€ Toivoa naisille mediatyöhön Aasiassa, Lähi-idässä ja Itä-Euroopassa Medialähetys Sanansaattajien kautta.

12.05.
310,65 € Fulfuldenkielisiin radio-ohjelmiin kamerunissa Medialähetys Sanansaattajien kautta.

19.05.
488,62 € Evankelioimistyöhön ja teologiseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta.

26.05.
434,90 € Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

30.05.
161,10 € Diakoniatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta.

Huhtikuu

07.04.
194,43€ Kirkon ulkosuomalaistyöhön Kirkkohallituksen kautta.

14.04.
302,30 € Syrjäytetyssä asemassa olevien hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta.

18.04.
686,20 € Hanna ja Sean Pienaarien työn tukemiseen Taiwanilla Suomen Lähetysseuran kautta.

19.04.
75,70€ Nimikkolähetin työlle mongoliheimojen parissa Lähetysyhdistys Kylväjä kautta.
61,40€ Keskisen perheen työn tukemiseen Inkerin kirkossa SEKL:n kautta.

20.4.
165,65€ Eritreassa tehtävälle radiolähetystyölle Medialähetys Sanansaattajat kautta

21.4.
523,30 € Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa 16 vähemmistökielellä. Ohjelmasta hyötyvät naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt. Suomen Pipliaseuran kautta.

22.4.
522,87 € Ystävyysseurakuntiin Püha ja Mwika

28.4.
93,75 € Nuorten aikuisten ja lapsiperheiden tavoittamiseksi ja osallistamiseksi seurakuntaan koulutusten ja tapahtumien avulla Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta.

Maaliskuu

03.03.
292,80€ Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle, katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi.

10.03.
330,30 € Paikallisten vastuunkantajien varustamiseen ja koulutukseen Aasiassa ja Afrikassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.

17.03.
266,45€, Avustus- ja lähetystyön lentojen toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla MAF-Suomen Lähetyslentäjät ry:n kautta.

24.03.
321,67€, Herättäjät-Yhdistyksen kansainväliseen työhön käytettäväksi Senegalissa kirkon rakentamiseen Fatickissa ja syrjätymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimauttamiseen.

31.03.
275,93€, Teologian opiskelijoiden pastoraaliseen koulutukseen ja luterilaisen uskonkäsityksen ja identiteetin vahvistamiseen Suomen teologisen instituutin kautta.

Helmikuu

03.02.
305,60€ Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: yhdenvertainen oikeus koulutukseen Kirkkopalvelut ry:n kautta.

10.02.
224,65 € Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen 26.03.2016 kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon tilalle.

17.02.
565,70 € Lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen ja lähettämiseen Aasiaan ja Afikkaan sekä pakolaistyöhön Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.

24.02.
333,40 € Inkerin kirkon tukemiseen Venäjällä Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta.

Tammikuu

01.01.
141,00€ Haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta.

06.01.
 206,55 € Vammaisten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta.

13.1.
198,80€ Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.

20.1.
202,00€ Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta.

27.1.
193,37€ Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Ukrainassa Suomen Gideonit ry:n kautta.

44,30€ Seurakunnan diakoniatyölle