Jumalanpalveluskolehdit

Kolehtilista 2019

Kolehtilistassa on määritelty kaikkien jumalanpalveluskolehtien kohteet ajalle 5.5. - 29.9.2019. Kolehtikohteet touko-syyskuu 2019.

Toteutuneet kolehdit 2019

Elokuu

04.08.
161,20  € Seurakuntien väliseen  nuorten urheilutapahtumaan osallistumiseksi, oman srk:n nuorisotyölle
112,80 €  Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille, sotilaille sekä hotelleihin
                 vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Ukrainassa,  Suomen Gideonit

11.08.
191,10 €  Orpotyöhön Keniaan Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta

18.08. 
616,80 € Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluille, erityisesti seurakuntalaisia rohkaisevan L1OT-elämäntavan
                valmentamiseen Virossa ja muissa Baltian maissa, Kansan Raamattuseuran säätiön kautta

25.08.
379,27 € Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus
60,70 €   Juupajoen eräpartiolle

Heinäkuu

07.07.
426,86 €  Seurakuntien musiikkityön tukemiseen Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta

14.07.
293,95 €  Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan
                 turvaamiseksi ja tehostamiseksi Kirkkopalveluiden kautta

21.07.
115,55 €  Tampereen hiippakunnan nimikkolähettien Päivi ja Sakari Löytyn työn tukemiseen
                  Namibian ev.lut.palveluksessa, Suomen Lähetysseuran kautta
801,44 €  Viestiveljet

28.07.
288,40 €  Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muuan muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja
                 tukemalla hengellistä ohjausta, Hiljaisuuden Ystävät ry

Kesäkuu

02.06
202,70 € Nuori Kirkko ry:lle Kirkko2025 nuorten tulevaisuusseminaarin järjestämiseen

09.06
422,64 € Kristillisten seurakuntien vahvistamiseen islamilaisessa maailmassa Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen kautta

16.06.
414,60 € Lasten ja nuorten yksinäisuuden torjumiseen Nuori Kirkko ry:n kautta

22.06
115,85 € Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta

23.06
60,10 € Lasten, nuorten ja aikuisten Raamatun tuntemuksen, lukemisen ja opetuksen edistämiseen raamatunlulumateriaalien
sekä muun raamattutyön kautta, Raamatunlukijani  Liitto ry

30.06
263,97 € Naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta

Toukokuu

05.05.
282,40€ Toivoa naisille mediatyöhön Aasiassa, Lähi-idässä ja Itä-Euroopassa Medialähetys Sanansaattajien kautta.

12.05.
310,65 € Fulfuldenkielisiin radio-ohjelmiin kamerunissa Medialähetys Sanansaattajien kautta.

19.05.
488,62 € Evankelioimistyöhön ja teologiseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta.

26.05.
434,90 € Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

30.05.
161,10 € Diakoniatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta.

Huhtikuu

07.04.
194,43€ Kirkon ulkosuomalaistyöhön Kirkkohallituksen kautta.

14.04.
302,30 € Syrjäytetyssä asemassa olevien hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta.

18.04.
686,20 € Hanna ja Sean Pienaarien työn tukemiseen Taiwanilla Suomen Lähetysseuran kautta.

19.04.
75,70€ Hanna Räisänen-Wu työlle mongoliheimojen parissa Lähetysyhdistys Kylväjä kautta.
61,40€ Keskisen perheen työn tukemiseen Inkerin kirkossa SEKL:n kautta.

20.4.
165,65€ Eritreassa tehtävälle radiolähetystyölle Medialähetys Sanansaattajat kautta

21.4.
523,30 € Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa 16 vähemmistökielellä. Ohjelmasta hyötyvät naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt. Suomen Pipliaseuran kautta.

22.4.
522,87 € Ystävyysseurakuntiin Püha ja Mwika

28.4.
93,75 € Nuorten aikuisten ja lapsiperheiden tavoittamiseksi ja osallistamiseksi seurakuntaan koulutusten ja tapahtumien avulla Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta.

Maaliskuu

03.03.
292,80€ Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle, katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseksi.

10.03.
330,30 € Paikallisten vastuunkantajien varustamiseen ja koulutukseen Aasiassa ja Afrikassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.

17.03.
266,45€, Avustus- ja lähetystyön lentojen toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla MAF-Suomen Lähetyslentäjät ry:n kautta.

24.03.
321,67€, Herättäjät-Yhdistyksen kansainväliseen työhön käytettäväksi Senegalissa kirkon rakentamiseen Fatickissa ja syrjätymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimauttamiseen.

31.03.
275,93€, Teologian opiskelijoiden pastoraaliseen koulutukseen ja luterilaisen uskonkäsityksen ja identiteetin vahvistamiseen Suomen teologisen instituutin kautta.

Helmikuu

03.02.
305,60€ Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: yhdenvertainen oikeus koulutukseen Kirkkopalvelut ry:n kautta.

10.02.
224,65 € Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen 26.03.2016 kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon tilalle.

17.02.
565,70 € Lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen ja lähettämiseen Aasiaan ja Afikkaan sekä pakolaistyöhön Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.

24.02.
333,40 € Inkerin kirkon tukemiseen Venäjällä Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta.

Tammikuu

01.01.
141,00€ Haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta.

06.01.
 206,55 € Vammaisten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta.

13.1.
198,80€ Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.

20.1.
202,00€ Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta.

27.1.
193,37€ Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Ukrainassa Suomen Gideonit ry:n kautta.

44,30€ Seurakunnan diakoniatyölle

Toteutuneet kolehdit 2018

Joulukuu

02.12.
558,10 € Lasten parissa tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta.

06.12.
911,91€ Sotiemme veteraanien hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuu ry:n kautta.

09.12.
212,43 € Koulutuksen tukemiseen Etiopian Mekane Yesus-kirkossa Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry:n kautta.

16.12.
89,65 €  Jumalanpalveluselämän yhteisöllisyyden vahvistamiseen paikallisseurakunnissa koulutusten ja tapahtumien avulla Hengen uudistus kirkossamme ry:n kautta.

23.12.
236,68 € Diakoniatyöhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta.

24.12.
941,90 € Hanna ja Sean Pienaarien työlle Suomen Lähetysseuran kautta
501,66 € Seurakunnan nimikkolähetin työlle Itä-Aasiassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta
237,19 € Arto ja Mirja Hukarin työlle Japanissa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetys ry:n kautta.

25.12.
397,53 € Diakoniatyön katastrofirahastoon
175,47 € Seurakunnan diakoniatyölle
163 € Puhan ystävyysseurakunnalle

26.12.
175,99 € Inkerin kirkon stipendirahastoon Suomen Lähetysseuran kautta.

30.12.
46,80 € Kirkosta vieraantuneiden ihmisten tavoittamiseen suunnatun toiminnan kehittämiseen ja levittämiseen myös muihin seurakuntiin Tuomasmessun 30-vuotis juhlavuonna.

31.12.
146,70 € Sinapinsiemen ry:lle

Marraskuu

03.11.
1048,31 € Mwikan ystävyysseurakunnalle päiväkodin rakentamiseen

04.11.
243,02 € Bangladeshin köyhien naisten, lasten ja maattomien ravitsemus-, terveys- ja turvallisuusolosuhteiden parantamiseen Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta.

11.11.
93,55 € Kansan Raamattuseuran lapsityölle, erityisesti Perheen parhaaksi- hankkeeseen, jolla tuetaan parisuhdetta, vanhemmuutta ja lapsen terveen identiteetin kasvamista.

18.11.
522,07 € Herättäjä-yhdistyksen sisälähetystyölle.

25.11.
310,95 € Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen maailman köyhimmillä alueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Lokakuu

07.10.
202,75 € Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta

14.10.
316,66 € Opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen ja kouluttamiseen Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:n kautta.

21.10.
331,62 € Skuoritsan ystävyysseurakunnalle Inkerin kirkossa

28.10.
79,40€ Kristittyjen yhteiseen työhön naisten ja tyttöjen oikeuksien esillä pitämiseksi ja edistämiseksi Vastuu-viikon kautta.

Syyskuu

02.09.
342,35 € Herättäjä-Yhdistyksen kansainväliseen työhön Senegalissa syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimauttamiseen ja Kambodzhassa nuorten laitostumisen ehkäisemiseen.

09.09.
348,40 € Tampereen hiippakunnalle hengellisen matkakumppanuuden ja hengellisen ohjauksen tukemiseen hiippakunnan seurakunnissa.

16.09.
323,80 € Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa Suomen Merimieskirkko ry:n kautta.

23.09.
561,82 € Mekong-alueen medialähetystyöhön Medialähetys Sanansaattajat ry:n kautta.

30.09.
261,83 € Lapsi-ja perhetyöhön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön tukemiseen Nuori kirkko ry:n kautta.

Elokuu

05.08.
368,37 € Kansan Raamattuseuran nuoriso-ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyön tukemiseen sekä nuorten aikuisten toimintaa.

12.08.
419,92 € Lasten musiikkikasvatuksen, erityisesti virsikasvatuksen tukemiseen Nuori kirkko ry:n kautta.

19.08.
315,60 € Japanin evankelis-luterilaisen kirkon Tokion uusiin toimitiloihin Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys ry:n kautta.

26.08.
537,70 € Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon.

Heinäkuu

01.07.
604,30 € Tampereen hiippakunnan lähetystyölle Namibian kirkossa Sakari ja Päivi Löytyn työn tukemiseen Suomen Lähetysseuran kautta.

08.07.
376 € Ihmiskaupan vastaiseen työhön Mekong-alueella Suomen Lähetysseuran kautta.

15.07.
445,13 € Seurakuntien väliseen urheiluturnaukseen nuorten osallistumiseen.

22.07.
606,05 € Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon tilalle.

29.07.
337,45 € Evankelisen lähetysyhdistys - ELY ry:n työn tukemiseen: Aarearkku lasten leiritoimintaan, lähetystyöhön Virossa.

Kesäkuu

03.06.
268€ Kirkon ulkosuomalaistyöhön Kirkkohallituksen kautta.

10.6.
446,07 € Tampereen herättäjäjuhlien tukemiseen Herättäjäyhdistyksen kautta.

17.6.
215,35 € Seurakunnissa tehtävän nuoriso-, erityisnuoriso- ja rippikoulutyön tukemiseen ja kehittämiseen Nuori kirkko ry:n kautta.

23.6.
136,75 € Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta.

24.6.
105,10 € Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen Kirkkohallituksen kautta.

Toukokuu

6.5.
328,65 € Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta.

10.5.
341,90 € Lasten, nuorten ja aikuisten raamatun tuntemuksen, lukemisen ja opetuksen edistämiseen raamatunlukuoppaiden sekä muun raamattutyön kautta.

13.5.
220,10 € Sotaleskien ja -orpojen hengellisen ja sosiaalisen toiminnan tukemiseen Kaatuneitten Omaisten liitto ry:n kautta.

19.5. ja 20.5.
576,50 € Seurakuntatyöhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta.

27.5.
632,71 € Lähetystyöhön Japanissa Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry.n kautta.

Huhtikuu

1.4.
443,01 € Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

2.4.
233,40 € Inkerin kirkon koulutuskeskuksen stipendirahastoon.

8.4.
556,40 € Työhön Keski-Aasiasta ja Lähi-Idästä Eurooppaan tulevien maahanmuuttajien parissa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta.

15.4.
493,23 € Teologiselle koulutukselle maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta.

22.4.
99,50 € Lukutaitoa naisille Afrikassa - ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa Suomen Pipliaseuran kautta.

29.4.
213,15 € Veteraanien keskuudessa tehtävälle hengelliselle työlle Orivedellä ja Juupajoella.

Maaliskuu

4.3.
184,55 € Lapsi-, nuoriso- ja opiskelijayhteistyöhön Herättäjä-Yhdistyksen kautta.

11.3.
314,15 € Teologian opiskelijoiden pastoraaliseen koulutukseen ja luterilaisen identiteetin vahvistamiseen Suomen teologinen instituutti ry:n kautta.

18.3.
526,10 € Naisten toimeentulon parantamiseksi kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

25.3.
232,17 € Sovinnon ja rauhan työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta.

29.3.
102 € Hanna ja Sean Pienaarien työlle Taiwanilla.

30.3.
170,32 € Hanna Räisänen-Wun työlle mongoliheimojen parissa

31.3.
146,55 € Keskisen perheen työlle Inkerin kirkossa.

Helmikuu

4.2.
223,90 € Yhteisvastuukeräykselle Kirkkopalvelut ry:n kautta

11.2.
213,65 € Medialähetysjärjestö Sanansaattajien työlle Eritreassa
114,65 € Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Nigeriassa Suomen Gideonit ry:n kautta.

18.2.
482,75 € Medialähetystyöhön Intiassa Medialähetys Sanansaattajat ry:n kautta.

25.2.
262,70 € Seurakuntaa synnyttävään ja vahivstavaan työhön islamilaisilla alueilla Etu-Aasiassa ja Kaukasiassa Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta.

Tammikuu

1.1.
191,40 € Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.

6.1.
188,70 € Evankelioimistyöhön Aasiassa Suomen Lähetysseuran kautta.

7.1.
209,35 € Kiinan raamattutyöhön Suomen ev.lut.kirkon ja Kiinan kristillisen neuvoston välisen vuonna 2000 solmitun yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi Suomen Pipliaseura ry:n kautta.

14.1.
215,65 € Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Nigeriassa Suomen Gideonit ry:n kautta.

21.1.
152,70 € Kristittyjen ykseyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen neuvoston kautta.

28.1.
145,70 € Avustus- ja lähetystyön lentojen toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja turvatomilla alueilla MAF-Suomen Lähetyslentäjät ry:n kautta.