Kasvatustyön vastuuryhmä

Kasvatustyön vastuuryhmä suunnittelee ja seuraa varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyön toimintaa.

Jäsenet

Juha Hakonen, puheenjohtaja
Soili Itkonen
Tiina Leppänen
Jari Salmentausta
Touko Salminen
Tiina Utriainen

Varajäsenet

Pasi Kiema, 1. varajäsen
Matti Saario, 2. varajäsen

Kirkkoneuvoston edustaja

Raili Oittinen

Seurakunnan työntekijät

Henna Mäkiranta
Paula Montonen
Johan Savola (siht.)
Miina Kurjenmiekka
Krista Rantanen