Kiinteistöjohtokunta

Kiinteistöjohtokunnan tehtävänä oli pitää huolta seurakunnan kiinteistöistä ja maaomaisuudesta. Johtokunta lakkautettiin 31.5.2019 ja sen tilalle perustettiin kiinteistöasioiden vastuuryhmä.