Sata ja yksi vastausta strategiakyselyyn

 

Syys-lokakuussa toteutettuun strategiakyselyyn vastasi 101 henkilöä. Vastausten perusteella rakennettiin strategiaehdotus, joka on Oriveden kirkkovaltuuston käsiteltävänä joulukuun kokouksessa. Kyselyn ja siitä käydyn keskustelun perusteella strategiaehdotukseen seurakunnan arvoiksi tulivat seuraavat ”helposti lähestyttävä, arjessa tukeva, yhteisöllinen, inhimillinen, lapsimyönteinen, tehokkaasti viestivä, hädässä auttava, uskova, toivova ja rohkaiseva, rakkaudellinen.” Tulevien vuosien painopisteiksi ehdotetaan lapsi- ja nuorisotyötä eli kasvatusta, osallisuutta eli vapaaehtoistyötä ja työalat ylittävää yhteistyötä, viestintää ja työhyvinvointia, jossa rohkaistaan työntekijöitä innostumaan tehtävästään ja yrittämään rohkeita uusia avauksia. Lisäksi ehdotuksessa otettiin huomioon seurakuntien tulevien vuosien vakavat ennusteet talouden heikkenemisestä.

 

Kaikki kyselyn kautta annettu palaute on luettu ja otettu vastaan. Kiitos niin risuista kuin ruusuista! Yksi suora kysymys, johon pyydettiin vastausta oli se, että voiko seurakunnasta erota, mutta pysyä kirkon jäsenenä. Se ei ole mahdollista, evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat järjestetty paikallisesti siten, että kukin on asuinpaikkansa seurakunnan jäsen.

 

Oriveden seurakunta tahtoo kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita! Osallistuneiden kesken on arvottu palkintoja, jotka ilmoitetaan voittaneille henkilökohtaisesti.

 

Kyselyn tuloksia voi tarkastella oheisista kuvista.