Mukaan auttamaan?

Ystäväksi seuraa kaipaavalle
Moni yksinäinen kaipaa seuraa silloin tällöin. Jos haluat luotettavaksi ystäväksi esimerkiksi vanhukselle, ota yhteyttä seurakunnan ystäväpalvelusta vastaavaan Terhi Ratalahteen tai muihin diakoniatyöntekijöihin.

Ystävyys voi olla juttelua, ulkoilua tai muuta, josta voidaan yhdessä joustavasti sopia. Tukea tehtävään saat työntekijöiltä ja vapaaehtoisten kokoontumisista.

Kertaluonteinen auttaminen
Jos ei ole mahdollisuutta sitoutua pitkäjänteisesti ja säännöllisesti auttamiseen, voi ilmoittautua reserviin, josta tarvittaessa voi lähteä keikkaluontoiseen avustamiseen.
Näitä voivat olla:
                
-Saattajaksi: kirkkoon tai ulkoiluttamiseen                  
-Ryhmänvetäjäksi tai työntekijän avuksi:
 esim. eläkeläiskerhoon
-Yhteisvastuukerääjäksi: kevättalvella listakerääjäksi tai lipaskerääjäksi eri tempauksissa.