Rippikouluryhmä melskaa pitkän pöydän ääressä. Keskellä väsähtänyt pastori kannattelee sädekehää päänsä päällä

Rippikoulu

Rippikoulu on aina kasteopetusta. Useimmille rippikoulun aikana tutustutaan uskoon, johon on lapsena kastettu; toisille se on kasteelle valmistavaa opetusta. Kummassakin tapauksessa kyse on sen pohtimisesta, mitä kristinusko minulle merkitsee ja haluanko sitoutua siihen omassa elämässäni.

Katso tarkemmin:

Katso kalaa!

Ajatuksiimme kaikista niistä asioista, joista kalaan on kirjoitettu, vaikuttaa se uskommeko me Jumalan olevan olemassa vai emme. Esimerkiksi elämä: ajattelemmeko sen olevan sattuman tulosta vai meille annettu lahja – ja kuka olisi tämän lahjan antaja. Tai iankaikkisuus: onko elämää kuoleman jälkeen vai lakkaako kaikki kun viimeisen kerran suljemme silmät. Jeesuksen elämän ja kuoleman keskeiset jutut moni muistaa jo valmiiksi, mutta mitä merkitystä niillä oikeasti on? Jokaisen sanan taakse kätkeytyy yhtä isoja kysymyksiä pohdittavaksi. Rippikoulu on paikka näiden kysymysten selvittelyä varten.

Nuorten Rippikoulut 2024

Rippikoulukausi 2023 on j päättynyt ja kausi -24 on jo suunnittelussa. Leiririppikoulut tullaan pitämään tutuissa paikoissa: Talviripari hiihtolomalla Vuokatinrannassa ja kesän leirit Päiväkummussa ja Saarenmaalla. Myös päiväriparimahdollisuus tarjotaan. Ajankohdat tarkentuvat syys-lokakuussa. Nuoret saavat tiedotuskirjeet rippikouluvaihtoehdoista joko kouluilla järjestettävissä ripari-infoissa tai kotiin postitettuna (kirkkoon kuuluvat nuoret). Kirkkoon kuulumattomien nuorten kannattaa ottaa itse yhteyttä seurakuntaan hyvissä ajoin - silloin tiedämme liittää heidätkin mukaan tiedotukseen.

Kaikki rippikoulut alkavat yhteisellä jumalanpalveluksella Oriveden kirkossa sunnuntaina 5.11. klo 14.

Myös kaikkien, jotka suunnittelevat ilmoittautuvansa johonkin muuhun kuin oman seurakunnan järjestämään rippikouluun, on ilmoitettava suunnitelmistaan kotiseurakuntaan. Heille järjestetään kotiseurakunnassa seurakuntayhteysjakso, joka on suoritettava ennen omalle leirille lähtöä.

Aikuisrippikoulu

Aikuisrippikouluun voi ilmoittautua koska vain. Ota yhteyttä rippikoulupastoriin!

Kuva on kalan muotoinen sanapilvi, johon on koottu erilaisia uskoon ja elämään liittyviä tärkeitä sanoja.
Klikkaa isommaksi!

Kuka voi tulla ev. lut. rippikouluun?

Kutsumme rippikouluun Oriveden seurakuntaan kuuluvat 15 vuotta täyttävät nuoret. Tämä johtuu siitä, että vain heistä meillä on tiedot. Jos paikkoja löytyy, rippikouluun voi tulla myös johonkin muuhun kirkkomme seurakuntaan kuuluva nuori. Jos et kuulu kirkkoon, voit ilman muuta tulla rippikouluun. Jos tahdot osallistua myös konfirmaatioon, se edellyttää kirkkoon liittymistä. Jos sinua ei ole kastettu, sinut voidaan kastaa rippikoulun jälkeen.