Häät

Kristilliseen avioliitton ydinajatus on, että pariskunta sitoutuu toisiinsa "Jumalan kasvojen edessä" ja pyytää siunausta yhteiseen elämäänsä.

Häiden suunnittelijan checklist

  1. Pohtikaa sopiva vihkipäivä ja vihkipaikka. Oriveden seurakunnan kirkkoihin voit tutustua täältä.
  2. Miettikää, haluatteko julkiset kuulutukset. (Eli haluaako vihkipari, että tulevasta vihkimisestä ilmoitetaan sovitussa jumalanpalveluksessa ennen vihkimistä. Tämä ilmoitus olisi ns. perinteiset kuulutukset. Vihkimisestä voidaan ilmoittaa jumalanpalveluksessa myös vasta vihkimisen jälkeen. Molemmissa keskeistä on se, että seurakunta voi rukoilla avioliiton solmivien puolesta. Kuulutukset eivät ole pakolliset.)
  3. Varatkaa pappi (sekä tarvittaessa myös kirkko ja kanttori) kirkkoherranvirastosta. Sopikaa samassa yhteydessä kuulutuksista.
  4. Huolehtikaa avioliiton esteiden tutkinnasta niin, että esteiden tutkinta on voimassa vihkipäivänä.
  5. Pappi ottaa yhteyttä ja sopii ajan keskustelulle ja vihkiharjoitukselle. Yleensä nämä tapahtuvat samassa tapaamisessa, joka järjestetään vihkikirkkoon.
  6. Ottakaa hyvissä ajoin yhteyttä kanttoriin, jos teillä on erityisiä musiikkitoiveita tai mietitte, sopiiko toivomanne kappale esitettäväksi kirkossa.
  7. Nauttikaa juhlapäivästänne!

Milloin voin varata vihkikirkon?

Oriveden seurakunnan kirkkoihin otetaan varauksia vihkivuotta edeltävän vuoden toukokuun alusta alkaen. Esimerkiksi vihkikirkon vuodelle 2025 voi varata aikaisintaan 1.5.2024.

Pappi ojentaa vihitylle parille Raamatun kirkon alttarilla. Lähikuva käsistä ja Raamatusta.

Ketkä voidaan vihkiä?

Evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä seurakunnan jäseniä. Kirkollinen vihkiminen on myös mahdollista myös silloin kun toinen vihittävistä on ulkomaisen ev.lut kirkon jäsen tai kuuluu johonkin Suomessa tai ulkomailla toimivaan kristilliseen uskontokuntaan.

Mikä on esteiden tutkinta?

Esteiden tutkinnassa selvitetään, ettei avioliitolle ole laillista estettä. Esteiden tutkintaa voi pyytää maistraatilta tai jommankumman kihlaparista kotiseurakunnasta. Maistraatissa esteiden tutkintaa voi pyytää sähköisen palvelun kautta, mutta seurakuntamme suosittelee, että esteiden tutkintaa pyydettäisiin seurakunnan kirkkoherranviraston kautta.

Seurakunnassa asioitaessa kihlaparin pitää olla yhdessä paikalla tai liittää lomakkeeseen, jolla esteiden tutkintaa pyydetään, kahden todistajan allekirjoitukset.

Avioliiton esteiden tutkinta on voimassa neljä kuukautta ja vihkiminen on mahdollista seitsemän vuorokauden kuluttua avioliiton esteiden tutkimisesta.

Missä vihkimisen voi järjestää?

Yleensä kirkollinen vihkiminen tapahtuu kirkossa, mutta vihkiminen voidaan järjestää vihkiparin toiveiden mukaan moneen muuhunkin paikkaan.

En halua isoja kirkkohäitä!

Kirkollinen vihkiminen voi olla myös pienimuotoinen tilaisuus, jossa papin ja kanttorin lisäksi on läsnä vähimmillään vain kaksi todistajaa. Tällainen hääjuhla voidaan järjestää vaikapa Oriveden seurakuntatalon toimituskappeliin.